Lista condiţiilor specifice pentru etapele de transfer/pretransfer consimţit-modificarea repartizării pe perioada de viabilitate a postului, stabilite conform art. 32 alin. (4) din metodologia-cadru aprobată prin ome nr. 6877/2023

Comentariile sunt inchise.