PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE – PROIECTUL PROF

Proiectul Profesionalizarea carierei didactice-PROF POCU/904/6/25 Operațiune compozită OS 6.5,6.6, cod SMIS 146587, conform OME 3654/12.04.2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică.  || Profesionalizarea carierei didactice - PROF.

Obiectivul general - Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

Site-ul proiectului PROF: https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/

Link-ul proiectului PROF - Ministerul Educației: https://www.edu.ro/PROF

Link-ul proiectului PROF - Partener CCD Ilfov - https://ccdilfov.ro/profesionalizarea-carierei-didactice-prof/

Comentariile sunt inchise.