LISTA CONDIȚIILOR SPECIFICE PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT/MODIFICAREA REPARTIZĂRII PE PERIOADA DE VIABILITATE A POSTULUI, STABILITE CONFORM ART.30 ALIN.(4) DIN METODOLOGIA-CADRU APROBATĂ PRIN OME NR. 5578/2021

Comentariile sunt inchise.