INFORMARE CSAPCS

Informare privind proiectul CSAPCS

 

Universitatea POLITEHNICA din București în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Prahova și Alianța Colegiilor Centenare, desfășoară în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, proiectul “Competențe științifice și abilități practice pentru o carieră de succes”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Următoarele obiective specifice contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU:

• Promovarea educației și informării inițiale și continue de calitate, inclusiv a învățământului superior și cercetării;

• Promovarea culturii antreprenoriale și creșterea calității și productivității muncii;

• Facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii;

• Dezvoltarea unei piețe a muncii modernă, flexibilă și inclusivă;

• Promovarea (re)inserției pe piața muncii a persoanelor inactive, inclusiv în mediul;

• Îmbunătățirea Serviciului Public de Ocupare;

• Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educație și pe piața muncii.

Dintre partenerii proiectului ,Alianța Colegiilor Centenare se remarca drept o organizație nonguvernamentală care cuprinde peste cincizeci dintre cele mai valoroase colegii și licee din învățământul românesc, școli cu o tradiție recunoscută, creatoare de cultură și civilizație românească.

ACC s-a făcut cunoscuta în spațiul public educațional prin interesul special acordat acelor elemente ale Reformei Educației din România menite să asigure accesul elevilor la o educație de calitate. Fiind recunoscuta de MEN ca organizație calificată să realizeze formare profesională, ACC a realizat acest lucru anual, într-o manieră atractivă, cu frecvente elemente informale, în cadrul unor seminarii intitulate “Zilele Alianței ACC”. Seminariile, proiectul cel mai ambițios al ACC, cu o durată de trei zile au permis participanților, în special directori de unități școlare, dar și profesori de istorie și limba română, matematică s.a. , să dezbată teme asociate unor aspecte curriculare diverse, precum structura programelor liceale, problema relației dintre cultura generala și programa de limba și literatura română sau aspecte privind evaluarea la examenele naționale. ACC se implică în organizarea multor dezbateri cu rol în managementul școlar, perfecționarea evaluării de calitate, găsirea unui raport optim între teorie și practică la disciplinele tehnice, sublinierea necesității prezenței unor valori și atitudini asociate educației în școala contemporană.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului este dezvoltarea și implementarea de servicii de orientare si consiliere școlară, care să vină în sprijinul orientării vocațonale și profesionale a 3600 elevi, de la filiera teoretică- profil real și filiera tehnologică, în vederea facilitării accesului la nivelurile superioare tehnice de educație. Grupul țintă beneficiaza de servicii personalizate de consilere școlară și orientare profesională, prin care se ofera oportunitatea de a cunoaște mai bine indicatorii considerați importanți in cadrul educației terțiare, dar și aptitudinile necesare pentru succesul pe piața muncii.

Una dintre activitatile transversale , A7 , finalizata recent , a presupus dezvoltarea unor competente antreprenoriale pentru 1500 de elevi selectati in baza unei metodologii din grupul tinta prin furnizarea unui modul specific care a avut ca scop dezvoltarea creativitatii si inovatiei in randul tinerilor liceeni. Elevii au accesat materialele incarcate pe platforma "eSuport" iar la incheierea modulului au dat un test final.

Prof. Cazacu George

 

 

Comentariile sunt inchise.